Doria SHAFIK

Also known as Doria CHAFIQ
Egyptian francophone author and feminist activist.
[ TANTA 1908 – CAIRO 1975 ]