YANG BUWEI (connue aux États-Unis sous le nom YANG CHAO BUWEI )

Historienne, médecin et écrivaine chinoise.
[ NANJING 1889 – NANJING 1981 ]
Période historique :
Zone géographique :


Auteur-e : YUAN LILI
Bibliographie

Autobiography of a Chinese Woman (1947), Wesport, Greenwood Press, 1970 ; Za Ji Zhao Jia, Taipei, Zhuan ji wen xue chu ban she, 1972.