ALBANIE ET KOSOVO – ACTRICES

[ XXE SIÈCLE ]
Zone géographique :
Auteur-e : Josif PAPAGJONI
Sous la direction de : Ardian MARASHI
Bibliographie

GJINI M., Jetë artistësh, kujtime, mbresa, biseda, shënime kritike, Tirana, Shtëpia Botuese Dituria, 2002 ; PAPAGJONI J., Aktorët, Tirana, Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1999.