Alina SCHOLTZ

Paysagiste polonaise.
[ LUBLIN 1908 – VARSOVIE 1996 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Anne-Marie CHÂTELET
Bibliographie

Projekt parku strojnego przy Zamku Królewskim w Warszawie, Varsovie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 1934 ; avec PIĄTKOWSKA K., Rekreacja w osiedlu, Varsovie, Zakład Wydawnictw CRS, 1976.