Alkis THRYLOS (Eleni NEGREPONTI-KORYLLOU-OURANI , dite)

Critique et écrivaine grecque.
[ ATHÈNES 1896 – ATHÈNES 1972 ]
Bibliographie

KARAVIAS P., Okto Morfes : Solomos, Kavafis, Ouranis, Karyotakis, Dragoumis, Kazantzakis, Paraschos, Thylos, Athènes, Ikaros, 1979.