Anna KAMIEŃSKA

Poétesse, essayiste et traductrice polonaise.
[ KRASNYSTAW 1920 – VARSOVIE 1986 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

Czytamy Annę Kamieńską, Arsoba B. (dir.), Szczecin, Barbara, 1992.

ZARĘBIANKA Z., Świadectwo słowa, Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Cracovie, Wydawn. « m », 1993.