ARCHITECTES

[ Turquie depuis le début du XXe siècle ]
Domaine :
Zone géographique :
Bibliographie

Mimarlık ve Kadın Kimliği, Istanbul, Boyut Yayınları, 2002 ; BOZDOĞAN S., Modernism and Nation Building : Turkish Architectural Culture in the Early Republic, Seattle, University of Washington Press, 2001 ; DOSTOĞLU N. (dir.), Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık, Ankara, Mimarlar Odası Yayını, 2005.

ALTAN ERGUT E., TURAN ÖZKAYA B. (dir.), « Cinsiyet ve Mimarlık », in Dosya, no 19, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, avr. 2010.