BAI WEI (HUANG ZHANG , dite)

Écrivaine et auteure dramatique chinoise.
[ HUNAN 1894 – PÉKIN 1987 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG ZHUYA
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

SHENG Y., Ershi shiji zhongguo nüxing wenxueshi, Tianjin, Tianjin renmin chubanshe, 1995.