BAN JIEYU

Poétesse chinoise.
[ SHANXI V. 48 aV. J.-C. – ID. 2 ap. J.-C. ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : WANG ZHUYA
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

BAN G., Hanshu, waiqi zhuan, Pékin, Zhonghua shuju, 1962 ; HUANG Y., Handai funü wenxue wu jia yanjiu, Kaifeng, Henan daxue chubanshe, 1993 ; LIU X., Wenxin diaolong, ming shipian, Pékin, Zhonghua shuju, 1996 ; ZHONG R., Shipin quanyi, Guizhou, Renmin chubanshe, 1991.