Božena VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ (Rozená NOVOTNÁ , dite)

Poétesse, dramaturge et femme politique tchèque.
[ PARDUBICE 1862 – PRAGUE 1934 ]