Britta ABRAMSON (née ALVERMAN )

Architecte suédoise.
[ ÉTATS-UNIS 1925 – 2017 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Anne-Marie CHÂTELET
Bibliographie

Skolhus för alla, ett diskussionsunderlag för anpassning av skolbyggnader till elever med handikapp, Stockholm, Liber utbildningsförlaget, 1982.

LUNDAHL G., « Britta Abramson », in Kvinnor som banade väg. Porträtt av arkitekter, Stockholm, Statens råd för byggnadsforskning, 1992.