CAI YAN

Poétesse, musicienne et calligraphe chinoise.
[ KAIFENG V. 1770 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : QIAN HAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

HUANG Y., Handai funü wenxue wujia yanjiu, Kaifeng, Henan daxue chubanshe, 1993 ; LIU W., Zhonggu wenxue yu wenlin yanjiu, Pékin, Xueyuan chubanshe, 2000.