CAN XUE (DENG XIAOHUA , dite)

Écrivaine chinoise.
[ CHANGSHA 1953 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : CHEN YANPING
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

La Rue de la boue jaune (Huangni jie, 1987), Paris, Bleu de Chine, 2001 ; Dialogues en paradis (Tiantangli de duihua, 1988), Paris, Gallimard, 1991.

LIN D., Dangdai zhongguo nüxing wenxue shilun, Xiamen, Xiamen daxue chubanshe, 1995 ; SHEN Y., Ershi shiji zhongguo nüxing wenxueshi, Tianjin, Renmin chubanshe, 1995.