Carme RIERA

Écrivaine espagnole.
[ PALMA DE MAJORQUE 1948 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Àngels SANTA
Sous la direction de : Angels SANTA
Bibliographie

La Moitié de l’âme (La meitat de l’ànima, 2004), Paris, Seuil, 2006.

CAMI-VELA A. M., La búsqueda de la identidad en la obra literaria de Carme Riera, Madrid, Pliegos, 2000 ; GONZÁLEZ O., « Funció de la novel·la i visibilitat de l’autora a “La meitat de l’ànima” de Carme Riera », in PANYELLA R. (dir.), La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània, Lleida, Punctum, 2007.

VALDIVIESO T., « Carme Riera, una indagación critiqua », in Confluencia, Revisata Hispánica de Cultura y Literatura, vol. 19, no 1, 2003.