Cezaria BAUDOUIN DE COURTENAY-EHRENKREUTZ-JEDRZEJOWICZOWA

Ethnologue polonaise.
[ DORPAT, AUJ. TARTU, ESTONIE 1885 – LONDRES 1967 ]
Zone géographique :


Auteur-e : Adam POMIECINSKI
Sous la direction de : Barbara GLOWCZEWSKI
Bibliographie

Avec MRÓZ L., ZADROZYNSKA A. (dir.), Łańcuch tradycji, teksty wybrane, Varsovie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

OLSZEWSKA-DYONIZIAK B., Zarys antropologii kulturowej, Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji, 2000.