CHANG XIANGYU (ZHANG MIAOLING , dite)

Actrice chinoise et directrice de théâtre.
[ GONGYI, HENAN 1923 – ZHENGZHOU, HENAN 2004 ]
Zone géographique :


Sous la direction de : Michel CORVIN