Elena-Maria MOROGAN

Romancière et traductrice roumaine.
[ ORADEA, ROUMANIE 1939 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Andreia ROMAN
Sous la direction de : Andreia ROMAN
Bibliographie

Du texte narratif au texte dramatique : quatre couples symbiotiques dans l’œuvre d’Eugène Ionesco, Stockholm, Universitet Stockholm, 2000.

Mitologia nordică, Bucarest, Enciclopedică Colectia, 1992.

IORGULESCU M., « Aventurile romanului de “aventuri” », in România liberă, Bucarest, janv. 1982 ; ŞORA S., Trebuie să mori ca să ai succes (interview avec E.-M. Morogan), in Dilemateca no 30, Bucarest, 2008 ; ULICI L., Lectură de vacanţă, in România literară no 4, Bucarest, 1980.