Eleni VAKALO (ou STAVRINOU-VAKALO )

Poétesse et critique d’art grecque.
[ CONSTANTINOPLE 1921 – ATHÈNES 2001 ]
Zone géographique :


Auteur-e : Elena HAMALIDI
Sous la direction de : Henri TONNET, Sophia DENISSI
Bibliographie

BARNSTONE A. (dir.), BARNSTONE W. (dir.), A Book of Women Poets from Antiquity to Now, New York, Schocken Books, 1980.

KAKAVOULIA M., Morfes ke lexis sto ergo tis Elenis Vakalo, Athènes, Nefeli, 2004.

ARSENIOU E., « Ta krossia tou kimenou : ptyches tis ellinikis yinekias grafis », in Diavazo, no 401, 1999 ; Eli-trochos, no 5, 1995 ; SAKELLIOU-SCHULTZ L., DOKOU C., « Drowing in white ink : the feminine in the poetry of Katerina Angelaki-Rooke and Eleni Vakalo », in Gramma no 8, 2000.