Elżbieta DRUŻBACKA

Poétesse et traductrice polonaise.
[ V. 1698 – TARNÓW 1765 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

STASIEWICZ K., Elżbieta Drużbacka, najwybitniejsza poetka czasów saskich, Olsztyn, WSP, 1992 ; ID., « Wielogłosowość twórcza Elżbiety Drużbackiej », in Pisarki polskie epok dawnych, Olsztyn, WSP, 1998.