Etela FARKAŠOVÁ

Écrivaine et philosophe slovaque.
[ LEVOČA 1943 ]
Zone géographique :


Auteur-e : Elena MELUŠOVÁ
Sous la direction de : Diana LEMAY
Bibliographie

MIKULA V. (dir.), Slovník slovenských spisovateľov, Bratislava, Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.