FÉMINISME

[ Japon XIXe-XXe siècle ]
Zone géographique :
Sous la direction de : Eberhard GRUBER
Bibliographie

TANAKA M., Inochi no onnatachi e, torimidashi Women’Llib.-ron, Tokyo, Tabata shoten, 1972 ; ICHIKAWA F.., Ichikawa Fusae jiden, Tokyo, Shinjuku shobo, 1974 ; MIZOGUCHI A., SAEKI Y., MIKI S. (dir.), Shiryo nihon woman ribu shi, 3 vol., Kyoto, Shokado shoten, 1992-1995 ; MATSUI Y., Ai to ikari tatakau yūki, jyosei jãnarisuto inochi no kiroku, Tokyo, Iwanami-shoten, 2003.