Genoveva EDROZA-MATUTE (dite Aling BEBANG )

Écrivaine philippine.
[ MANILLE 1915 – CUBAO 2009 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Elisabeth LUQUIN
Sous la direction de : Elisabeth LUQUIN
Bibliographie

15 piling sanaysay : Kasayan, pag-aaral at pag-sulat ng sanaysay, Quezon City, Bede’s Pub. House, 1984 ; Ang kanilang mga sugat, Mandaluyong City, Anvil, 1992 ; Ako’y isang tinig : Katipunan ng mga piling maiikling katha at sanaysay (1952), Diliman, Quezon City, University of the Philippines Press, 1996 ; Babae at iba pang mga kwento, Quezon City, New Day, 1998 ; May isang panahon : Mga kuwento, sanaysay, tula, Diliman, Quezon City, UP Press, 2001.