GUAN DAOSHENG

Connue également sous le nom de GUAN ZHONGJI
Poétesse, peintre et calligraphe chinoise.
[ WUXING, AUJ. HUZHOU 1262 – DEQING 1319 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : YOU QUAN
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

LIANG Y., Zhongguo funü wenxueshi gang, Shanghai, Kaiming shudian, 1932 ; ZHUGE Y., Zhao Mengfu yu Guan Daosheng, Pékin, Zhonghua shuju, 2004.