Halina SKIBNIEWSKA (née ERENTZ )

Architecte et urbaniste polonaise.
[ VARSOVIE 1921 – VARSOVIE 2011 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Anne-Marie CHÂTELET
Bibliographie

Rodzina a mieszkanie, Varsovie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974 ; Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkalnym, Varsovie, Arkady, 1979 ; Środowisko zamieszkania a niepełnosprawni, Varsovie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1994.