Helena BOGUSZEWSKA

Romancière polonaise.
[ VARSOVIE 1883 – VARSOVIE 1978 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

JAKOWSKA K., « Międzywojenna powieść nowelowa », in Pamiętnik literacki, no 1, 1992.