HONG XIANNÜ (KUANG JIANLIAN , dite)

Actrice chinoise.
[ KAIPING, GUANGDONG 1927 – KAIPING, GUANGDONG 2013 ]
Zone géographique :


Sous la direction de : Michel CORVIN