Hortensia PAPADAT-BENGESCU

Écrivaine roumaine.
[ IVEŞTI, MOLDAVIE 1876 – BUCAREST 1955 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Andreia ROMAN
Sous la direction de : Andreia ROMAN
Bibliographie

Le Concert de Bach (Concert din muzică de Bach, 1927, 1963), Nîmes, J. Chambon, 1994.

CROHMALNICEANU O. S., Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucarest, Cartea românească, 1984 ; LEFTER I. B., appendice in Femeia în faţa oglinzii, Bucarest, Minerva, 1988 ; MANOLESCU N., Arca lui Noe, vol. 2, Bucarest, Gramar, 1998.