Ileana MĂLĂNCIOIU

Poétesse et essayiste roumaine.
[ GODENI, COMTÉ D’ARGEŞ 1940 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Ion POP
Sous la direction de : Andreia ROMAN
Bibliographie

À travers la zone interdite (Peste zona interzisă, 1979), Bucarest, Eminescu, 1984.

GRIGURCU G., Poezie română contemporană, vol. 2, Laşi, Convorbiri Literare, 2000 ; NEGRICI E., Introducere în poezia contemporană, Bucarest, Cartea Românească, 1985 ; SIMION E., Scriitori români de azi, vol. 3, Bucarest, Cartea Românească, 1983.