Isabel SUARIS

Épistolière espagnole.
[ VALENCE V. 1440 – VALENCE V. 1490 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Àngels SANTA
Sous la direction de : Angels SANTA
Bibliographie

GARCIA SEMPERE M., « La correspondencia amorosa entre Isabel Suaris i Bernat Fenollar, algunes puntualitzacions », in LOPEZ I CASTRO A., CUESTA TORRE L. (dir.), Actes del XII Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, León, 2007.

CAHNER M., « Debat epistolar entre Bernat Fenollar i Isabel Suaris, in Els Marges, n° 10, 1977 ; FERRANDO A., « Un precedent del bilingüisme literari valencià, la tertúlia d’Isabel Suaris a la València quatrecentista », in Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 38, 1979-1982.