Katarina PATAČIĆ

Poétesse croate.
[ 1743 – VARAŽDIN 1811 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Kika CUROVIC
Bibliographie

FALIŠEVAC D., « Pesme horvatske Katarine Patačić kao zbornik rokoko-popijevaka », in Smiješno i ozbiljno, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1995.