Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA

Poétesse polonaise.
[ WILNO, AUJ. VILNIUS 1888 – POZNAŃ 1983 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

OŁDAKOWSKA-KUFLOWA M., Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin, KUL, 1993.