Květa MEJDŘICKÁ (née SCHMOLKOVÁ )

Historienne tchèque.
[ DVOŘIŠTĚ, DISTRICT DE PELHŘIMOV 1920 – DVOŘIŠTĚ, DISTRICT DE PELHŘIMOV 2000 ]
Bibliographie

Český Časopis Historický, 99/2001, n° 3 ; Lexikon českých historiků, Prague, Historický ústav AV ČR, 1999.