Laura PAPO BOHORETA (née LEVI )

Écrivaine et traductrice bosnienne.
[ SARAJEVO 1891 – SARAJEVO 1942 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Kika CUROVIC
Bibliographie

NEZIROVIĆ́ M., Jevrejsko-španjolska književnost u BiH, Sarajevo, Svjetlost, 1992