Leonida LARI (Liuba TUCHILATU , dite)

Écrivaine et femme politique moldave.
[ BURSUCENI 1949 – CHIȘINĂU 2011 ]
Bibliographie

CIMPOI M., « Leonida Lari », in O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Bucarest, Editura fundaţiei culturale române, 2008 ; CIOCANU A., NAZAR V., Dicţionar al scriitorilor români din Basarabia, 1812-2010, Chişinău, Prut internaţional, 2010.