LI QINGZHAO

Connue également sous le nom de LI YI’AN
Poétesse chinoise.
[ JINAN 1081 ou 1084 – JINAN V. 1155 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : SUN KAI
Sous la direction de : Tian LUO
Bibliographie

Œuvres poétiques complètes (Li Qingzhao ji, 1962), LIANG P. (éd. et trad.), Paris, Gallimard, 1977.

SHI W., XU B., Er An cixuan, Jinan, Jinan chubanshe, 1994 ; YUAN X., Zhongguo wenxue shi, Pékin, Gaodeng jiaoyu, 2005.