Lola ANGLADA

Illustratrice et écrivaine espagnole.
[ BARCELONE 1892 – TIANA 1984 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Concepció CANUT
Sous la direction de : Angels SANTA
Bibliographie

Le Plus Petit (El Més Petit de tots), [s. l.], Comissariat de propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937.

CASTILLO M., Lola Anglada i l’ideal del llibre, Barcelone, Diputació de Barcelona, 2005 ; CIRICI A., La vida i l’obra de Lola Anglada, Barcelone, Diputació de Barcelona, 1979.

GUANSÉ M. D., « “En Peret” de Lola Anglada », in Revista de Catalunya, no 47, 1928.