Manuela GRETKOWSKA

Écrivaine et femme politique polonaise.
[ ŁÓDZ 1964 ]
Bibliographie

Le Tarot de Paris (Tarot paryski, 1993), Paris, Flammarion, 1997.

CZAPLIŃSKI P., « Sztuka prozatorska Manueli Gretkowskiej », in Kresy, no 2, 1997 ; MISZCZAK M., « Kicz i parodia w prozie Manueli Gretkowskiej, in Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, no 2, 2001 ; PUŁACZEWSKA H., « Postmodernizm i polskość w powieściach Manueli Gretkowskiej », in Teksty Drugie, no 6, 1998.