Marcela BENEA

Poétesse et journaliste moldave.
[ VĂRATIC 1948 ]
Bibliographie

CIMPOI M., « Marcela Benea », in O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Bucarest, Editura fundaţiei culturale române, 2008 ; RACHIERU A. D., « Marcela Benea prin “desișul memoriei” », in Poeţidin Basarabia, Chișinău, Academiei române/Știința, 2010.