Mária BÁTOROVÁ

Écrivaine slovaque.
[ TRENČÍN 1950 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Diana LEMAY
Sous la direction de : Diana LEMAY
Bibliographie

MIKULA V. (dir.), Slovník slovenských spisovateľov, Bratislava, Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.