Maria CZYŻEWSKA (née OSTROWSKA )

Architecte polonaise.
[ WILNO, AUJ. VILNIUS, LITHUANIE 1931 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Anne-Marie CHÂTELET
Bibliographie

BARUCKI T., Architektura Polski, Varsovie, Arkady, 1985 ; WŁODARCZY JA., Pokochać Tychy ? Czyli Miasto od nowa, Katowice, WST, 2012.