Maria KONOPNICKA

Écrivaine polonaise.
[ SUWAŁKI 1842 – LWÓW, AUJ. LVIV 1910 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Piotr BIŁOS
Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

ACHMATOWICZ T. (dir.), Konopnicka i współczesny jej świat literacki : szkice historycznoliterackie, Varsovie, Czytelnik, 1976 ; BACULEWSKI J., Œladami życia i twórczoœci Marii Konopnickiej, Varsovie, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, 1966 ; BRODZKA A., Maria Konopnicka, Varsovie, Wiedza Powszechna, 1975.