Maria PIECHOTKA (née HUBER )

Architecte, urbaniste et historienne polonaise de l’architecture.
[ TARNÓW 1920 – VARSOVIE 2020 ]
Bibliographie

Avec PIECHOTKA K., Bóżnice drewniane, Varsovie, Arkady, 1959 ; ID., Heaven’s Gates : Wooden Synagogues in the Territory of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth (Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej), Varsovie, Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994 ; ID., Krajobraz z menorą, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008.