Maria WIRTEMBERSKA

Écrivaine polonaise.
[ VARSOVIE 1768 – PARIS 1854 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Maria DELAPERRIERE
Bibliographie

SZARY-MATYWIECKA E., « Malwina », czyli głos i pismo powieści, Varsovie, IBL PAN, 1994.

ALEKSANDROWICZ-ULRICH A., « Nieznana “Podróż” sentymentalna Marii Wirtemberskiej », in Pamiętnik literacki, no 2, 1968.