MÉLISSANTHI (Ibi KOUYIA-SKANDALAKI , dite)

Poétesse, traductrice et essayiste grecque.
[ ATHÈNES 1907 – ATHÈNES 1990 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Persa APOSTOLI
Sous la direction de : Henri TONNET, Sophia DENISSI
Bibliographie

ARGYRIOU A., « Melissanthi », in Neoteriki piites tou Mesopolemou, Athènes, Sokolis, 1979 ; COLLECTIF, Ton Orthron ton Erchomenon. Afieroma sti Melissanthi, Athènes, Elia, 1985.