Melpo AXIOTI

Poétesse et écrivaine grecque.
[ ATHÈNES 1905 – ATHÈNES 1973 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Henri TONNET|Sophia DENISSI
Bibliographie

XXe siècle (Ikostos Eonas, 1949), Paris, La Bibliothèque française, 1949.

MATTHAIOU A., POLEMI P., Diadromes tis Melpos Axioti (1947-1955), Athènes, Themelio, 1999 ; MIKÉ M., Melpo Axioti, Kritikes Periplanisis, Athènes, Kedros, 1996 ; SAUNIER G., I metamorfosis tis Kadmos, Erevna sto ergo tis Melpos Axioti, Athènes, Agra, 2005.

« Numéro spécial Melpo Axioti », Diavazo, no 311, juin 1993.