Mileva TODOROVIĆ (Mica , dite)

Peintre bosnienne.
[ SARAJEVO 1900 – SARAJEVO 1981 ]
Domaine :
Zone géographique :


Sous la direction de : Kika CUROVIC
Bibliographie

Avec BEGIĆ A, Catalogue de la rétrospective des œuvres de Mica Todorović, Sarajevo, Umjetnička galerija BiH, 1980.

KOVAĆ̌ N., Slikarstvo u BiH 1945-1990, Sarajevo, Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine et Univerzitet Dzemal Bijedic-Mostar, 2003.