MYRTIOTISSA (Théoni DRAKOPOULOU , dite)

Poétesse grecque.
[ CONSTANTINOPLE V. 1881 – ATHÈNES 1968 ]
Domaine :
Zone géographique :


Auteur-e : Nina PALEOU
Sous la direction de : Henri TONNET, Sophia DENISSI
Bibliographie

Apanta, Athènes, Alvin Redman Hellas, 1965.

MERAKLIS M. G. (dir.), « Myrtiostissa », in I elliniki piisi, Antholoyia-Grammatoloyia, Romantiki-Epochi tou Palama-Metapalamiki, vol. II, Athènes, Sokolis, 2000.