NAKAYAMA MIKI

Fondatrice de la religion tenrikyō japonaise.
[ NARA 1798 – NARA 1887 ]
Zone géographique :


Auteur-e : OHASHI KANTARO
Sous la direction de : Eberhard GRUBER
Bibliographie

Mikagurauta/Ofudesaki, S. Murakami (éd.), Tokyo, Heibon-sha, 1977.

IKEDA S., Nakayama miki no sokuseki to gunzo, Tokyo, Akashi Shoten, 2007.