Pavica GVOZDIĆ

Pianiste croate.
[ SREMSKA MITROVICA, AUJ. SERBIE 1937 ]
Zone géographique :


Sous la direction de : Kika CUROVIC
Bibliographie

Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1977.

« Pavica Gvozdić slavi pola stoljeća umjetničkog rada », in Jutarnji List, 20-9-2009.