Pavla HORSKÁ

Historienne et démographe tchèque.
[ PRAGUE 1927 ]
Bibliographie

Lexikon českých historiků, Prague, Historický ústav AV ČR, 1999.